یافتن محصولات و سرویس ها


هاست دانلود - 5 گیگابایت


میزان فضا : 5 گيگابايت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین

15,000 تومان سه ماهه
25,000 تومان شش ماهه
40,000 تومان سالانه

هاست دانلود - 10 گیگابایت


میزان فضا : 10 گيگابايت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین

10,000 تومان ماهانه
25,000 تومان سه ماهه
42,000 تومان شش ماهه
75,000 تومان سالانه

هاست دانلود - 20 گیگابایت


میزان فضا : 20 گيگابايت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین

15,000 تومان ماهانه
40,000 تومان سه ماهه
75,000 تومان شش ماهه
129,000 تومان سالانه

هاست دانلود - 30 گیگابایت


میزان فضا : 30 گيگابايت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین

20,000 تومان ماهانه
55,000 تومان سه ماهه
129,000 تومان شش ماهه
195,000 تومان سالانه

هاست دانلود - 50 گیگابایت


میزان فضا : 50 گيگابايت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین

35,000 تومان ماهانه
95,000 تومان سه ماهه
180,000 تومان شش ماهه
310,000 تومان سالانه

هاست دانلود - 100 گیگابایت


میزان فضا : 100 گيگابايت
ترافيک ماهيانه : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین

75,000 تومان ماهانه
750,000 تومان سالانه