هاست لینوکس ایران

هاست ایران 100 مگابایت


 
39,000 تومان
سالانه
   100 مگابایت فضا

   5 گيگابايت پهنای باند

   نامحدود دامین اضافی

   نامحدود بقیه امکانات

هاست ایران 500 مگابایت


 
33,000 تومان
شش ماهه
   500 مگابایت فضا

   25 گيگابايت پهنای باند

   نامحدود دامین اضافی

   نامحدود بقیه امکانات

هاست ایران 1 گیگابایت


 
25,000 تومان
سه ماهه
   1 گیگابایت فضا

   50 گيگابايت پهنای باند

   نامحدود دامین اضافی

   نامحدود بقیه امکانات

هاست ایران 2 گیگابایت


 
13,500 تومان
ماهانه
   2 گیگابایت فضا

   85 گيگابايت پهنای باند

   نامحدود دامین اضافی

   نامحدود بقیه امکانات

هاست ایران 3 گیگابایت


 
16,500 تومان
ماهانه
   3 گیگابایت فضا

   100 گيگابايت پهنای باند

   نامحدود دامین اضافی

   نامحدود بقیه امکانات